Ö-ülikool

2023/2024 õ.-a.

Uue õppeaasta loengukava asub siin.

2022/2023 õ.-a.

Uue õppeaasta loengukava asub siin.

Tere, hea Ö-ülikooli registreerunu!

Kohtume rõõmsasti neljapäeval, 13. oktoobril kell 18.30 Saaremaa
Gümnaasiumis, mil toimub selle õppeaasta avaloeng. Loengukava on veebis
aadressil www.oeselstudium.ee ja ilmub trükituna ka Saarte Hääle reedeses
numbris 7.10.

Osalustasu I poolaasta 5 loengu eest 25.- eurot. Kes soovib kuulata eraldi
üksikuid loenguid, siis ühe loengu eest on tasu 10.- eurot. Osalustasu
saab üle kanda Oesel Studium MTÜ arveldusarvele EE202200221062588747 või tasuda kohapeal sularahas.

Kohtume rõõmsasti loengutel!

Lugupidamise ja heade soovidega,
Maie Meius, programmijuht
5224499


2021/2022 õ.-a.

Kevadsemestri 2022 loengukava asub siin.

---------------------------

Neljapäeval, 02. detsembril k.a. toimub meie järgmine loengupäev, see on
ühtlasi sügissemestri viimane loeng. Loenguaeg: kell 18.30-20.00, Saaremaa
Gümnaasiumi klassis nr. 212-seal, kus varemgi.

Teema: Liivi lahe väikesaarte loodus. Lektor: Hillar Lipp, loodusemees

Loenguprogrammis olnud Yana Toomi loeng on seoses piirangutega viidud
märtsikuusse- me tahame temaga kohtuda ühes ruumis, sama soovib ka Yana.

Tervena väärikalt edasi,
Saaremaal öeldakse sedasi!

---------------------------

Hea Ö-ülikooli õppur!

Neljapäeval, 18. novembril kell 18.30-20.00 toimub Ilmo Au loeng
teemal "Ülevaade Eesti usuelust". Toimub auditoorne loeng Saaremaa
Gümnaasiumis klassis 212.

Palun kõiki loengule tulijaid olla vastutavad oma tervise eest.
Loengumajja sisenedes palun esitada vastav tõend ja kasutada maski. Olen
volitanud kaasõppur Anne Jõeäärt tõendeid kontrollima.

Tervena väärikalt edasi,
Saaremaal öeldakse sedasi!

Oleme hoitud, lugupidamisega
Maie Meius
5224499

-------------------------

Vaata 2021/2022 loengukava 

Loengud toimuvad Saaremaa Gümnaasiumis (Väljaku t 8).

Loengud toimuvad Saaremaa Gümnaasiumis (Kuressaare, Väljaku t 8) kell 18.30-20.00

  • Ö-ülikooli loenguprogrammi sihtgrupiks on gümnaasiumiealised noored ja need täiskasvanud, kellele päevane loenguaeg väärikate ülikoolis pole sobiv. Õpilastele loengud tasuta, täiskasvanutele osalustasu, eelregistreerimine vajalik.
  • Eelmise õppeaasta õppurid registreerisid ennast uueks õppeaastaks juba kevadel. Kes soovib kontrollida, on ta nimestikus, saab seda teha helistades tel 5224499

· Esimest korda Ö-ülikooli loengutele tulijatel palun esitada järgmised andmed: nimi, isikukood, postiaadress, telefon ja e-posti aadress. Saata e-posti aadressile yks@tt.ee. Registreerimine on isiklik.

· Kohtade arv on piiratud. Registreerimine toimub, kuni kohti jätkub.

· Sügissemestri osalustasu (5 loengut) 20 eurot, kevadsemestril (7 loengut) 25 eurot.

Vabariigi Valitsuse korraldusel peavad täiendusõppijad olema valmis oma nakkusohutust tõendama. Loengutele tulles tuleb esitada kehtiv tervisetõend vaktsineerimiskuuri läbimise, Covid-19 läbipõdemise või negatiivse testitulemuse kohta. Kaasas peab olema ka isikut tõendav dokument. Palun ärge tulge loengutele, kui olete kas haige või viimase 14 päeva jooksul olnud lähikontaktis koroonat põdeva inimesega.

Loenguprogramme toetavad Saaremaa vald ja MTÜ Vöimalus.

Loenguprogrammi koostas: Maie Meius, MTÜ Oesel Studium

Lisainfo tel. 5224499, yks@tt.ee, www.oeselstudium.ee


2020/2021 õ.-a.

Vaata loengukava
Loengud toimuvad Thule Kojas!

Neljapäeval, 4. veebruaril kell 18.30-20.00 toimub Thule Kojas
ehtekunstnik Kärt Summataveti loeng ZOOM keskkonnas, teema: "Esivanemate tarkuse allikal" Kohtumiseni!

Mul on heameel, kui teatate oma tulekust tel.5224499, kokku 22 kohta.

___________________________

Head Ö-ülikooli õppurid!

Neljapäeval, 15. oktoobril kell 18.30-20.00 toimub Ö-ülikooli loeng Thule
Koja Kaali saalis. Ö-ülikooli loengud toimuvad sel sügisel loodetavasti plaanikohaselt. Neljapäevane lektor on Krista Kaur, Tallinna Botaanikaaia botaanik, teema "Toit ja tervis taimedest".

Ootan Ö-ülikooli registreerunuid loengule! Veel on ka võimalik grupiga
liituda neil, kes seda veel pole teinud. Info ikka tel.5224499.

2019/2020 õ.-a.

Õppeaasta lõpetamise video.

Vaata loengukava


INFO Ö-ÜLIKOOLI KOHTA
• Loengud toimuvad Saaremaa Ühisgümnaasiumi auditooriumis (Kuressaare, Hariduse 13) kell 18.30-20.00.
• Ö-ülikooli loenguprogrammi sihtgrupiks on gümnaasiumiealised noored ja need täiskasvanud, kellele päevane loenguaeg väärikate ülikoolis pole sobiv või soovitakse kuulata üksikuid loenguid. Õpilastele loengud tasuta, täiskasvanutele osalustasu, eelregistreerimine vajalik.

• Eelmise õppeaasta õppurid registreerisid ennast uueks õppeaastaks juba kevadel. Kes soovib kontrollida, on ta nimestikus, saab seda teha helistades tel 522 4499.
• Esimest korda Ö-ülikooli loengutele tulijatel palun esitada järgmised andmed: nimi, isikukood, postiaadress, telefon ja e-posti aadress. Saata e-posti aadressile yks@tt.ee. Registreerimine on isiklik. Registreerimine kestab, kuni kohti jätkub.
• Neile, kes võtavad osa vähemalt üheksast loengust, väljastatakse Tartu Ülikooli tõend.

2018/2019 õ.-a.
Vaata loengukava
Osalejate nimekiri

Algas registreerimine Ö-ülikooli 2018/2019 õ.a. loenguprogrammile, mis
lisab õpivõimalusi teadmishimulistele gümnaasiumiealistele noortele. Ka
täiskasvanud õpihuvilised saavad nendest loengutest osa võtta.
Kokku on võimalik kuulata 12 loengut. Loengud toimuvad
Kuressaares, Hariduse 13 (Saaremaa Ühisgümnaasiumi auditooriumis) kell
18.30-20.00. Õpilastele on loengud tasuta, teistel on terve
loenguprogrammi tasu 50 eurot.

Registreerimine toimub e-postil yks@tt.ee tervikprogrammile.
Registreerimiseks vajatakse esmaõppuritelt järgmisi andmeid: nimi,
isikukood, aadress,telefoninumber, e-posti aadress. Registreerimise
tähtaeg gümnasistidele on 15. september k.a., teistel kuni on vabasid
kohti.

Ö-ülikooli loenguprogrammi korraldab Oesel Studium MTÜ.
Info tel 5224499.

2017/2018 õ-a.

Vaata loengukava

Ö-ülikooli avaloeng toimus 5. oktoobril 2017, lõpuloeng 27. märtsil 2018,
kokku on võimalik kuulata 10 loengut. Tartu Ülikooli täiendusõppe tõendi
(lõpudokumendi) saavad loengutel käinu loengutsükli lõpus kevadel
vastavalt sellele, mis loengutes on osalenud.

- Tauri Tallermaa loeng

Loengud toimuvad Kuressaares, Hariduse 13 (Saaremaa Ühisgümnaasiumis)
kell 18.30-20.00.

Ö-ülikooli loenguprogrammi on oodatud gümnasistid, kuid ka täiskasvanud
õpihuvilised saavad sellest osa võtta.

Õpilastele on loengud tasuta, teistel on loenguprogrammi tasu 30 eurot.
Üksikloengu osavõtutasu on 5 eurot. Registreerimine toimub e-postil
yks@tt.ee.

Ö-ülikooli loenguprogrammi korraldab Oesel Studium MTÜ.

2016/2017 õ-a.
Avatud on registreerimine Ö-ülikooli loenguprogrammile, mis lisab õpivõimalusi teadmishimulistele, peamiselt gümnaasiumiealistele noortele.
Vaata loengukava.

Slaidid - Liina Puusepp

Loenguteemad puudutavad erinevaid eluvaldkondi, aitavad kuulajatel oma karjääri kujundamisel, on mitmekesised ja silmaringi avardavad.

Nii näiteks kirjutab jurist Uno Lõhmus teema “Kas privaatsust saab kaitsta?” kohta nii: “Privaatsuse all mõistetakse kõige üldisemalt inimese õigust otsustada, kellele ta enda kohta andmeid annab. See puudutab igasuguseid andmeid, nt tervise, intiimelu kohta, samuti oma tegemiste, suhete, veendumuste kohta. Tänapäeval annab infotehnoloogia võimaluse koguda ja töödelda tohutul hulgal andmeid. Riik kogub, äriühingud, ka üksikisikul on võimalus luurata teiste järgi. Siit tekivadki küsimused: kas privaatsust on enam võimalik kaitsta, kas ta väärib kaitsmist jne. See oleks väga lühike ülevaade probleemidest.”

Avaloeng toimub 6. oktoobril 2016, lõpuloeng 30. märtsil 2017, kokku on võimalik kuulata 12 loengut. Neile, kes võtavad osa vähemalt 9-st loengust, väljastab Tartu Ülikooli Teaduskool tõendi. Loengud toimuvad Kuressaares, Hariduse 13 (Saaremaa Ühisgümnaasiumis) kell 18.30-20.00. Õpilastele on loengud tasuta, teistel on loenguprogrammi tasu 30 eurot. Registreerimine toimub tervikprogrammile, e-postil yks@tt.ee. Kokku on Ö-ülikooli loenguprogrammile 25 kohta. Registreerimise tähtaeg gümnasistidele on 1. oktoober k.a. Peale seda kuupäeva on võimalik vabade kohtade olemasolul registreeruda ka teistel huvilistel.

Ö-ülikooli loenguprogrammi korraldab Oesel Studium MTÜ.

Heade soovide ja lugupidamisega
Maie Meius,
Oesel Studiumi tegevjuht (5224499)